RING DIREKT 08-82 22 00

SKADEANMÄLAN

Här kan du göra en skadeanmälan till oss

Innan du fyller i formuläret till höger ta fram din skadeanmälan som du gjort till ditt försäkringsbolag och det skadenummer du fått.

Vi behöver det för att lättare kunna förbereda ditt ärende till någon av våra arbetsledare.

Teamet på REFIX Avfuktning & Skadesanering AB